Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe - kurs ECDL e-Citizen dla 6 osób - Ogłoszenia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
Ostatnia aktualizacja strony: 26.02.2020, 13:38

Ogłoszenia

Środa, 19 czerwca 2019

Zapytanie ofertowe - kurs ECDL e-Citizen dla 6 osób

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu ECDL e-Citizen i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego i wydanie certyfikatów poświadczających poziom wiedzy z zakresu ECDL e-Citizen dla 6 uczestników projektu „Integracja, aktywność, praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego: Regionalny program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 19.06.2019
Data modyfikacji : 19.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Vranić
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Vranić
©1998-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL